Č. výrobku 507701

Tape VF 120

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Informácie o výrobku

Farba Modrá
Najvyššia sila v ťahu Priečne: 122 %
Pozdĺžne: 93,6 %
Po vystavení kvapalným chemikáliám
Priečne: 131 %
Pozdĺžne: 111 %
Vodotesnosť Cca 3,0 bar
Hodnota sd 5 m
Teplotná odolnosť od -20 °C do +90 °C
Hrúbka 0,65 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use indoors and outdoors
 • Do interiéru a exteriéru
 • Tesnenie v prechode na vodotesných betónových konštrukciách (PG-ÜBB)
 • Izolácia soklu.
 • Kombinovaná hydroizolácia (AiV)
 • Napojenie a spojenie systému PMBC a pružných minerálnych tesniacich systémov na iné ako minerálne stavebné hmoty a materiály, ako sú plasty, kovy a drevo.

Vlastnosti

 • Vysoko flexibilný
 • Vysoké natiahnutie a odolnosť
 • Špeciálna povrchová úprava z rúna
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

  • Prípravné práce

   Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

   Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.

   Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsniť.

   Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!

   Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

 • Spracovanie
  • Naneste izolačný materiál ako lepidlo, zapracujte pásku po celej ploche bez vytvorenia bublín.

   V rohových oblastiach zapracujeme pásku VF 100 IC (Č.výr.5074) a pásku VF 75 EC (Č.výr.5073) tak, aby sa prekrývali.

   V prípade prestupov možno použiť pásku Vandmanschette VF(Č.výr. 5077) alebo prvok vyrobený z tesniacej pásky VF 500 (Č.výr. 5075).

   V závislosti od použitého izolačného materiálu naneste 2. a 3. izolačnú vrstvu na celú plochu.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C.

   Naneste izolačný materiál priečne na špárovaciu pásku, špárovacia páska sa nesmie poškodiť.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Na rezanie: nožnice alebo nôž
   Na utesnenie: valček, štetka alebo špachtľa

  • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / close containers
  • Unlimited shelf-life
  • Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

 • Spotreba
  • Depending on the application / m²
  • Podľa potreby

 • Všeobecné upozornenia
  • Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

   Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

   Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

   Vždy vytvorte testovacie plochy!

 • Upozornenie k likvidácii
  • Likvidujte podľa platných predpisov.