• MultiSil NUW

  Č. výrobku 2752860

  MultiSil NUW

  Aloxy vytvrdzujúci silikónový tmel bez obsahu zmäkčovadiel

  Odtieň: manhattan | 027528
  Odtieň: manhattan | 027528
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,0 g/ml
  Čas tvorby vrstvy Cca 15 min. (+23 °C/50 % relatívnej vlhkosti)
  Priebežné tvrdnutie 2 mm/deň (+23 °C/50 % relatívnej vlhkosti)

  V zreagovanom stave

  Hodnota rozpínavosti
  100% (DIN EN ISO 8339)
  0,5 N/mm²
  Ťažnosť
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200 %
  Tvarová pamäť
  (DIN EN ISO 7389)
  > 90 %
  Strata objemu
  (DIN EN ISO 10563)
  Cca < 3 %
  Prípustná celková deformácia
  (DIN EN 15651-1)
  ± 20 %
  Tvrdosť Shore A po 28 dňoch 30

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Underwater areas
  • Prírodný kameň
  • Mechanicky a chemicky mimoriadne zaťažené škáry
  • Priestory, ktoré sú trvale pod vodou
  • Potravinársky priemysel
  • Lekárske ordinácie

  Vlastnosti

  • Bez sfarbenia prírodných kameňov
  • Mimoriadne mechanicky a chemicky odolný
  • Vysoko elastický
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Steny škár musia byť nosné, suché (max.matne vlhké), čisté, zbavené tukov. Kovy musia byť lesklé.

     

    Adhézny penetračný náter

    Prírodný kameň - Silicon Primer P

    Silno namáhané škáry - Silicon Primer P

     

    Pod vodou:

    Suché stený škáry Unterwasserprimer

    Mierne vlhké steny škáry - Epoxy MT 100

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. -5 °C max. 35 °C
   • Gun for sealing compounds
   • Odrežte špičku diagonálne podľa šírky škáry.

    Materiál aplikujte na stenu škáry dostatočným tlakom.

    Naneste hmotu a vyhlaďte za pomocou hladidla.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Rozmery škár vyplývajú z namáhania, vlastností stavených materiálov a prípustnej celkovej deformácie tesniacej hmoty.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Možné odstrániť v čerstvom stave pomocou V 101.

    Vo vulkanizovanom stave odstráňte mechanicky nečistoty a vyčistite pomocou prípravku Silicon - Entferner.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Gun for sealing compounds
   • Ručná pištoľ alebo pištoľ na stlačený vzduch, hladidlo, lepiaca páska

    Čistenie v čerstvom stave pomocou V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 100 ml / cm² x m
   • 100 ml/bežný meter pre 1 cm² prierezu škáry

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.