• Kiesol MB

  Č. výrobku 300830

  Kiesol MB

  Špeciálna penetrácia

  Informácie o výrobku

  Výzor Mliečny
  Hustota (20 °C) 1,01 g/cm³
  Hodnota pH 11

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Systémový komponent pre hydroizoláciu budov
  • Vhodný pre nasiakavé minerálne podklady

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Zlepšuje priľnavosť k podkladu
  • Odpudzuje vodu
  • Spevňujúci
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosné, suché, čisté a bezprašné.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekaním.

    Zabráňte vytváraniu kaluží.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Maliarska štetka, štetec, plochý štetec, plyšový valček, striekacie zariadenie

   • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 100 ml - 200 ml Total / m²
   • Cca 100 - 200 ml/m² v závislosti od podkladu

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.