Č. výrobku 507501

  Tape VF 500

  Vysokokvalitná rúnom potiahnutá prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR

  LANG_VARIANTE
  5075 | Tape VF 500 / Fugenband VF 500
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Farba Modrý
  Najvyššia sila v ťahu Priečne: >175 %
  Pozdĺžne: >137 %
  Po vystavení kvapalným chemikáliám
  Priečne: >128 %
  Pozdĺžne: >169 %
  Vodotesnosť Cca 3,0 bar
  Hodnota sd 5 m
  Teplotná odolnosť -20 °C až +90 °C
  Hrúbka 0,9 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Izolácia soklu.
  • Napojenie a spojenie systému PMBC a pružných minerálnych tesniacich systémov na iné ako minerálne stavebné hmoty a materiály, ako sú plasty, kovy a drevo.

  Vlastnosti

  • Vysoko flexibilný
  • Vysoké natiahnutie a odolnosť
  • Špeciálna povrchová úprava z rúna
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.

    Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsniť.

    Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!

    Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

  • Spracovanie
   • Naneste izolačný materiál ako lepidlo, zapracujte pásku po celej ploche bez vytvorenia bublín.

    V závislosti od použitého izolačného materiálu naneste 2. a 3. izolačnú vrstvu na celú plochu.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C.

    Naneste izolačný materiál priečne na špárovaciu pásku, špárovacia páska sa nesmie poškodiť.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Na rezanie: nožnice alebo nôž
    Na utesnenie: valček, štetka alebo špachtľa

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / close containers
   • Unlimited shelf-life
   • Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Podľa potreby

  • Všeobecné upozornenia
   • Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.