• Tape VF 250 XA

  Č. výrobku 480301

  Tape VF 250 XA

  Vysokokvalitná, rúnom potiahnutá prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR s 30 mm samolepiacim pásikom

  LANG_VARIANTE
  4803 | Tape VF 250 XA
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504 S2) Podľa DIN 53504
  Priečne > 117 %
  Pozdĺžne > 110 %
  Farba Modrý
  Najvyššia sila v ťahu Podľa DIN 53504
  Priečne: > 1,5 N/mm²
  Pozdĺžne: > 4,5 N/mm²
  Priepustnosť vodnej pary (µ) Cca 3,0 bar
  Teplotná odolnosť -20 °C až +90 °C
  Hrúbka 0,9 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Napojenie a spojenie systému PMBC a pružných minerálnych tesniacich systémov na iné ako minerálne stavebné hmoty a materiály, ako sú plasty, kovy a drevo.
  • Izolácia soklu.
  • Kombinovaná hydroizolácia (AiV)

  Vlastnosti

  • Flexibilný
  • 30 mm samolepiace pásky s vysokou lepiacou schopnosťou
  • Špeciálna povrchová úprava z rúna
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.

    Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsniť.

    Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!

    Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Spojovaciu pásku pripevnite na pripravený podklad pomocou samolepiaceho pásu.

    Naneste izolačný materiál ako lepidlo, zapracujte pásku po celej ploche bez vytvorenia bublín.

    V rohových oblastiach zapracujeme pásku VF 100 IC (Č.výr.5074) a pásku VF 75 EC (Č.výr.5073) tak, aby sa prekrývali.

    V prípade prestupov možno použiť pásku Vandmanschette VF(Č.výr. 5077) alebo prvok vyrobený z tesniacej pásky VF 500 (Č.výr. 5075).

    V závislosti od použitého izolačného materiálu naneste 2. a 3. izolačnú vrstvu na celú plochu.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Na rezanie: nožnice alebo nôž
    Na utesnenie: valček, štetka alebo špachtľa

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Unlimited shelf-life
   • Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Podľa potreby

  • Všeobecné upozornenia
   • Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.