• Stopaq

  Č. výrobku 781025

  Stopaq

  Trvalo plastická, bobtnajúca tesniaca hmota

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm²
  Farba Zelenkastý
  Konzistencia Pastovitá hmota, trvalo plastická
  Bobtnavosť Cca 10 %

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Trvalé plastické utesnenie káblov, rozvodov a potrubí
  • Pri zaťažení vodou zo zadnej strany muriva
  • Použitie v odvetví vodného hospodárstva a odpadových vôd
  • Utesnenie únikov vody

  Vlastnosti

  • Tlaková vodotesnosť do 0,3 baru
  • Nepriepustný pre plyn
  • Odolný voči starnutiu
  • Trvalo plastický
  • Bobtnajúci pôsobením vody
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Zdrsnite plastové povrchy.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nepoužívajte v priamom kontakte s bitúmenovými výrobkami.

    Tepelne izolujte rozvody (teplota ≥ +30 °C).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Gun for sealing compounds
   • Pištoľ na tmel, brúsny papier

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • 1.2 kg / l void
   • Cca 1,2 kg/l dutiny

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.