• PU AW

  Č. výrobku 763060

  PU AW

  Elastický špárovací tmel na báze PUR a syntetických živíc

  Odtieň: schwarz | 7630
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,18 g/ml
  Čas tvorby vrstvy Cca 14 h (+23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti)
  Priebežné tvrdnutie Cca 0,2 mm/deň (+23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti)

  V zreagovanom stave

  Hodnota rozpínavosti
  100% (DIN EN ISO 8339)
  0,8 N/mm²
  Tvrdosť podľa Shore A (DIN EN ISO 868) 32
  Predĺženie pri pretrhnutí (DIN EN ISO 8339) > 130 %

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Tesnenie v oblasti kanalizačných zariadení a čistiarní odpadových vôd
  • Fekálne jamy, špáry v kontakte so zemou
  • Steny

  Vlastnosti

  • Odolný proti pôsobeniu vody, morskej vody, odpadových vôd, fekálií, slabých kyselín a lúhov
  • Odolný proti mnohým rozpúšťadlám, krátkodobo proti benzínu
  • Vysoká odolnosť proti difúzii plynov
  • K dispozícii je aj protokol o testovaní
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Steny škár musia byť nosné, suché (max.matne vlhké), čisté, zbavené tukov. Kovy musia byť lesklé.

     

    Adhézny penetračný náter

    Silne namáhané špáry - Primer PUR

     

    Pod vodou:

    Suché stený škáry Unterwasserprimer

    Mierne vlhké steny škáry - Epoxy MT 100

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 40 °C
   • Gun for sealing compounds
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +40 °C

   • Odrežte špičku diagonálne podľa šírky škáry.

    Materiál aplikujte na stenu škáry dostatočným tlakom.

    Naneste hmotu a vyhlaďte za pomocou hladidla.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Rozmery škár vyplývajú z namáhania, vlastností stavených materiálov a prípustnej celkovej deformácie tesniacej hmoty.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    V čerstvom stave je možné odstrániť s V 101, vo vulkanizovanom stave len mechanicky.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Gun for sealing compounds
   • Ručná pištoľ alebo pištoľ na stlačený vzduch, hladidlo, lepiaca páska

    Čistenie v čerstvom stave pomocou V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • V originálnych neotvorených baleniach skladovať v chlade, suchu a chránené pred mrazom: min. 9 mesiacov

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 100 ml / cm² x m
   • 100 ml/ bežný meter na 1 cm² prierezu škáry

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.