Č. výrobku 313701

  MB 2K Window Kit

  Sada vhodná na hydroizoláciu francúzskych okien

  Varianta
  3137 | MB 2K Window Kit
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Hydroizolácia francúzskych okien

  Vlastnosti

  • MB 2K Window Kit obsahuje:
   - Návod na použitie
   - MB 2K (8,3 kg)
   - Collomix-Rührer WK 70 S
   - Tape VF 120 (10 m rolka tesniacej pásky)
   - Tape VF 100 IC (4 vnútorné rohy)
   - Tape VF 75 EC (4 vonkajšie rohy)
   - Brúsna špongia
   - Kana® KanaClassic rohový štetec
   - Plochý štetec
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleja, mastnoty a separačných látok.

    Neminerálne a neporézne podklady je potrebné zdrsniť.

    Nasiakavé minerálne podklady, nie samozhutniteľný betón (SCC), môžu byť matne vlhké.

  • Všeobecné upozornenia
   • Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri plánovaní a realizácii sa musia dodržiavať osvedčenia o vhodnosti (abP).

    Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (abP) sú k dispozícii na internetu www.remmers.com

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Na posúdenie vhodnosti výrobku na použitie nie sú skúšky odlupovania adhezíva vhodné ani povolené.