• Tape XA 10/XA 25

  Č. výrobku 500301

  Tape XA 100/XA 250

  Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

  Informácie o výrobku

  Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504 S2) Priečne natiahnutie: cca 165% po skladovaní v suchu, cca 181% po
  skladovanie v 3% roztoku hydroxidu draselného
  Farba Modrý
  Celková šírka XA 100 = 100 mm
  XA 250= 250 mm
  Vodotesnosť Cca 1,0 bar
  Hrúbka XA 100 = cca 0,7 mm
  XA 250 = cca 0,8 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Viazanie a spojenie MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC a flexibilných minerálnych izolačných stierok na neminerálne stavebné materiály a spojovacie povrchy, ako sú plasty, kovy a drevo.

  Vlastnosti

  • Flexibilný
  • Vysoká priľnavosť
  • Špeciálna povrchová úprava z rúna
  • Vodotesný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosné, suché, čisté a bezprašné.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.

    Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsniť.

    Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!

    Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

  • Spracovanie
   • Nalepiť priamo na pripravený podklad.

    V rohoch pásku narezať a nalepiť tak, aby sa prekrývala.

    Celú plochu pásky prevrstviť tesniacim materiálom.

    Opatrne uvoľnite čiastočné priľnutie silikónovej fólie a potom pokračujte v odlepovaní fólie.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C.

    Pri práci nad spojovacou páskou nesmie dôjsť k jej poškodeniu.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Na rezanie: nožnice alebo nôž.
    Na utesnenie: valček, štetec, stierka

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / close containers
   • Unlimited shelf-life
   • Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.

    Rola sa musí skladovať v zvislej polohe, aby sa zabránilo tlakovým bodom.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Podľa potreby

  • Všeobecné upozornenia
   • Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.