• DS Protect

  Č. výrobku 082301

  DS Protect

  Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku Cca 350 kN/m²
  Teplotná odolnosť -30 °C do +80 °C
  Výška nopov Cca 9 mm
  Tvar/usporiadanie nopov Štvorcový/horizontálne + vertikálne
  Drenážna kapacita Cca 2,4 l/s m
  Koeficient vodopriepustnosti rúna Cca 10 x 10-4 m/s
  Účinná veľkosť pórov rúna 095 = 180 my
  Odolnosť proti vytrhnutiu pri upevňovacích prvkoch muriva/klincoch Približne 420 N/upevnenie

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors
  • Ochranná vrstva vonkajších stavebných izolácií a starých stavieb.
  • Ochranná vrstva podľa DIN 18533.
  • Ochranná vrstva podľa smernice WTA 4-6.
  • Zvislý drenážny prvok podľa DIN 4095.
  • Horizontálny odvodňovací / drenážny prvok vo viacpodlažných a podzemných parkoviskách

  Vlastnosti

  • Odolnosť proti vysokému tlaku
  • Vysoká schopnosť odvádzania vody
  • Odolnosť proti hnilobe
  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Unlimited shelf-life
   • Skladovateľnosť neobmedzená, ak je chránený pred priamym slnečným svetlom.

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 1.1 m² / m²
   • Cca 1,1 m²/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.