• DS Protect [basic]

  Č. výrobku 081501

  DS Protect [basic]

  Trojvrstvový ochranný systém vyrobený z recyklovaného PET

  Varianta
  0815 | DS Protect
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku 350 kN/m²
  Teplotná odolnosť -20 °C až do + 60 °C
  Výška nopov Cca 7,5 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Ochranná vrstva vonkajších stavebných izolácií a starých stavieb.
  • Ochranná vrstva podľa DIN 18533.
  • Ochranná vrstva podľa smernice WTA 4-6.
  • Zvislý drenážny prvok podľa DIN 4095.

  Vlastnosti

  • PET - recyklát
  • Vysoká schopnosť odvádzania vody
  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Unlimited shelf-life
   • Skladovateľnosť neobmedzená, ak je chránený pred priamym slnečným svetlom.

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 1.1 m² / m²
   • Cca 1,1 m²/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.