Č. výrobku 081601

  DS Protect Clip [basic]

  Držiak pre DS Protect [basic] a DS Protect AL

  LANG_VARIANTE
  0816 | DS Protect Clip
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Upevňovacia a montážna pomôcka pre DS Protect [basic]
  • Držiak pre DS Protect AL

  Vlastnosti

  • Flexibilný
  • Spracovanie
   • Viď. Návod na spracovanie.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Unlimited shelf-life
   • Skladovateľnosť neobmedzená, ak je chránený pred priamym slnečným svetlom.

  • Spotreba
   • Cca 4 ks/m

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.