Č. výrobku 11420930

  Stucco Prep

  Podkladová vrstva zo sadrového vápna slúžiaca ako kotviaca vrstva pre ďalšie vrstvy omietky Suchá maltová zmes na báze vápna a prírodných pucolánov. Bežná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) podľa ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, na steny, stropy, stĺpy a priečky, kategória CS III, Wc 0. Určené predovšetkým pre historické a pamiatkové budovy.

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) CS III ≥ 4 N/mm²
  Veľkosť zrna 4 mm
  Sypná hmotnosť Čerstvá malta: cca 1,6 - 1,8 kg/dm³
  Nasiakavosť vody Cca 5,5 l/30 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Príprava podkladu pred nanesením minerálnej omietky
  • Steny
  • Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".
  • Ručné spracovanie

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové spojivo
  • Prirodzene aseptický
  • Vysoká prídržnosť
  • Veľkosť zrna 4 mm
  • Hydraulicky tuhnúci
  • Paropriepustný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / trowel application
   • Savé podklady

    Na docielenie adhézneho mostu nanášajte produkt sieťovo (krycia plocha 50-70%) a max. hrúbkou vrstvy 5 mm.

    Vnútorná izolácia a slabo savé podklady

    Produkt naneste na celú plochu (100%) s max. hrúbkou vrstvy 5 mm

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2-4 h
   • Pred ďalšou aplikáciou náterov nechajte technologickú prestávku podľa všeobecnej zásady 1 mm = 1 deň schnutia.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Omietku naneste až po 2-4 dňoch

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / trowel application
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Miešadlo, hladidlo, oceľová metla, mechanická omietka, lieviková omietacia pištoľ.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Cca 6,0 kg/m² základnej plochy
    Cca 3,5 kg/m² cca 60 % podkladu (sieťovina)

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.