Oprava trhlín

Systém špirálových kotiev Remmers: jednoduchý a trvalý

Trhliny v murive sa musia opraviť bez ohľadu na to, čo je ich príčinou. So systémom špirálových kotiev Remmers sa časti muriva jednoduchým, a pritom efektívnym spôsobom opäť vzájomne spoja, takže väzba sa opäť obnoví. Špirálové kotvy predstavujú len minimálny zásah do opravovaného muriva, pretože sa umiestňujú do škár. Pritom je možné opäť použiť aj prasknuté kamene. To je jedným z dôvodov, prečo sa špirálové kotvy tešia veľkej obľube aj v oblasti ochrany pamiatok. Trhliny na fasádach, ako aj v oblasti prekladov, otvorov alebo oblúkov je tak možné opraviť úspešne a úsporne.

 • Odstránenie škárovacej malty

  Horizontálne škáry muriva na niektorých predtým určených miestach vyškrabte v rovnakej dĺžke vpravo a vľavo od trhliny. Hĺbka vyškrabania cca 6 cm.

 • Čistenie škár

  Škáru dôkladne vyčistite od voľných a priľnavosť znižujúcich súčastí a navlhčite ju.

 • 1. maltová vrstva

  Do škár naneste prvú vrstvu kotevnej malty. Injektovanie malty pomocou pištole na maltu pozdĺž zadnej steny škár.

 • Pripevnenie špirálových kotiev

  Špirálové kotvy zatlačte do malty škárovacou lyžicou.

 • 2. maltová vrstva

  Pripevnite druhú vrstvu špirálových kotiev. Injektovanie pomocou pištole na maltu, príp. zatlačte škárovacou lyžicou.

 • Zahradenie trhlín

  Trhlinu zaplňte na konsolidáciu jej štruktúry. Trhlinu na povrchu najskôr zahraďte pomocou vhodnej okrúhlej šnúry.

 • Zaplnenie trhlín

  Trhlinu zaplňte zdola nahor pod nízkym tlakom pomocou ručného lisu suspenziou do vŕtaných otvorov.

 • Doplnenie trhlín v kameni

  Trhliny v oblasti kameňa jemne uzatvorte, príp. zalejte reštauračnou maltou RM Restauriermörtel alebo jemnou reštauračnou maltou RM Restauriermörtel fein.

 • Nové škárovanie

  Otvorené škáry nanovo vyškárujte farebne prispôsobenou škárovacou maltou FM Fugenmörtel.