Škárovanie

Správna škára vo vzhľadovom murive

Podiel škáry tehlovej fasády môže dosiahnuť až 20 %. Tvar a farba škáry preto rozhodujúcim spôsobom určuje vzhľad fasády. Škáry na stavbe majú okrem toho technickú funkciu. Ich fyzikálne, mechanické a predovšetkým vlhkostno-technické vlastnosti rozhodujúcim spôsobom spoluurčujú funkčnosť a trvácnosť tehlovej fasády.

Bezchybná sieť škár je predpokladom pre fasádu odolnú voči prívalovému dažďu. Prenikajúca vlhkosť vedie k výraznejšiemu namáhaniu mrazom a ku zníženiu tepelnej ochrany. Obom sa však dá zabrániť. Škárovacie malty od spoločnosti Remmers zahŕňajú široké spektrum systémov spojív, zrnitosti a pevnosti, ako aj možnosti výberu farby a hydrofilného alebo hydrofóbneho nastavenia. Preto je možné kedykoľvek ich prispôsobiť individuálnym oblastiam použitia a požiadavkám.

Plniaca škárovacia hmota na tehly Remmers Ziegelschlämmverfugung

Plniaca škárovacia hmota na tehly Remmers Ziegelschlämmverfugung sa skladá z dvoch zložiek:

 • obnova škáry pomocou jemnozrnných síranovzdorných, ušľachtilých kalov bez vyškrabania škáry,
 • vodoodpudivá úprava fasády.
Zakalená škára sa vyznačuje mimoriadne dobrou a trvalou priľnavosťou na bočnej strane, čo je podmienené kvalitou malty a špeciálnou technikou vnášania. Táto metóda je veľmi úsporná, pretože sa vynechá vyškrabanie starej škáry a rovnako odpadávajú aj časy na vysekanie a vyrezanie škár, čím sa vylučujú prípadné poškodenia hrán kameňov. Aj vnášanie malty do škár sa v porovnaní s bežným škárovaním vykonáva s veľmi malou námahou. Ďalšou výhodou je, že aj úzke škáry, ba dokonca malé trhliny sa maltou uzatvoria v jednej rovine. Suma summarum: Približne 25 % úspora času a nákladov v porovnaní s bežným novým škárovaním pri súčasne dlhšej trvanlivosti.

 • Predimpregnácia

  Funcosil SNL naneste výdatne pomocou plochej striekačky bez tlaku zaplavovacou metódou.

 • Natiahnutie kalov

  Po cca štyroch dňoch naneste celoplošne FM FS/škárovací kal pomocou pogumovaného hladidla. Ostrým stiahnutím odstráňte prebytky.

 • Zhutnenie a egalizovanie

  Červeným hladidlom následne zhutnite a vyrovnajte kal.

 • Dočistenie

  Povrch vyčistite približne 30 až 60 minút po zanesení pomocou hladidla s drážkovanou špongiou (šikmý ťah).

 • Záverečné čistenie

  V skorom štádiu tuhnutia vykonajte záverečné čistenie čistou, čírou vodou.

 • Dodatočná impregnácia

  Suchú fasádu po 8 dňoch celoplošne dodatočne impregnujte prostriedkom Funcosil SNL.

Nová škára

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 060201

Bezfarebná, hydrofóbna rozpúšťadlová impregnácia na báze silanu/siloxánu

Č. výrobku 102725

Vápennocementová škárovacia malta pre novostavby

Č. výrobku 106525

Vápennocementová sanačná malta

Č. výrobku 102225

Trass-vápennocementová škárovacia malta

Č. výrobku 043525

Stierka na plošné škárovanie tehlového muriva

Č. výrobku 104625

Škárovacia malta bez cementu