• Primer SV
 • Primer SV
  • Primer SV
  • Primer SV

  Č. výrobku 643805

  Primer HF

  Hĺbková penetrácia s hydrofobizačným a posilňujúcim účinkom

  Varianta
  6438 | Primer HF
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Výzor Bezfarebný
  Hustota (20 °C) 0,88 g/cm³
  Obsah pevných častíc Cca 11 %
  Bod vzplanutia > 42
  Nosný materiál Aromatické uhľovodíky

  V zreagovanom stave

  Odolný voči alkáliám up to pH 13

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Piesčité, nasiakavé minerálne substráty
  • Vláknocementové dosky bez povrchovej úpravy

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Spevňujúci
  • Vyrovnáva nasiakavosť
  • Hydrofobizujúci
  • Odolný proti alkáliám
  • Preniká do hĺbky.
  • Obsahuje rozpúšťadlá
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Suché, čisté, bez prachu a trhlín (okrem vlasových trhlín).

    Bez škodlivých solí.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Pred použitím pretrepte.

    Materiál nanášajte rovnomerne pomocou natierania alebo striekaním.

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nepoužívajte náradie s plastovými štetinami.

    Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

    Nevytvárajte lesklé povrchy.

    Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzlínajúcu vlhkosť.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

   • Schnutie

    Pretierateľný po 24 hodinách pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti.

    Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Low pressure spraying
   • Nízkotlakové striekacie zariadenia, plochý štetec

   • Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 100 ml - 200 ml Total / m²
   • Cca 0,1 - 0,2 l/m² v závislosti od podkladu

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.