• Color LA

  Č. výrobku 643013

  Color LA

  "Pravý" silikónový povlak chránený proti plesniam a riasam

  Odtieň: kolekcia farebných odtieňov | 6430
  Odtieň: kolekcia farebných odtieňov | 6430
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Emulzia nízkomolekulárnej silikónovej živice, čistá akrylátová disperzia
  Hustota (20 °C) 1,45 - 1,53 g/cm³ v závislosti na odtieni
  Hodnota pH Cca 8,5
  Pigment Svetlostále oxidové pigmenty odolné voči alkáliám
  Viskozita 3000 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Matný, minerálny charakter
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,05 m
  Koeficient nasiakavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Porézny, minerálny podklad v exteriéri
  • Pevné silikátové, silikónové a matné disperzné nátery
  • Akrylátové omietky

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙h0,5)
  • Vysoko priedušný sd ≤ 0,05 m
  • Nespomaľuje karbonatáciu
  • Minimálne pnutie
  • Matný, podobný minerálnym látkam
  • Minimálny sklon k znečisteniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín.

    Bez škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Pevné, minerálne podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Na zjednotenie štruktúry podkladu použiť ako podnáter Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA, č. 0560).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Technologická prestávka medzi jednotlivými pracovnými krokmi je min. 6 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

    Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček, striekacie zariadenie

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Striekance ihneď vyčistit vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • 200-250 ml per layer applied / m²
   • Cca 0,2 - 0,25 l/m² na pracovný postup

   • Sú potrebné 2 vrstvy.

    Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.