• Color LA Fill

  Č. výrobku 056110

  Color LA Fill

  Plniaca " pravá" silikónová farba

  Odtieň: špeciálne odtiene | 0561
  Odtieň: špeciálne odtiene | 0561
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Emulzia silikónovej živice
  Hustota (20 °C) 1,50 g/cm³
  Hodnota pH Cca 8,5
  Pigment Svetlostály, oxidové pigmenty odolné voči alkáliám
  Viskozita Cca 4000 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Matný, minerálny charakter
  Koeficient nasiakavosti podľa
  (DIN 52617)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN 52615)
  sd ≤ 0,05 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézne, minerálne stavebné materiály
  • Pevné silikátové, silikónové a matné disperzné nátery
  • Akrylátové omietky
  • Povrchy s rôznou nerovnosťou a vlasovými trhlinami
  • Medzivrstva pod silikónovú farbu Siliconharzfarbe LA

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Armovaný vláknami
  • Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙h0,5)
  • Vysoko priedušný sd ≤ 0,05 m
  • Nespomaľuje karbonatáciu
  • Minimálne pnutie
  • Matný, podobný minerálnym látkam
  • Drsná štruktúra s jemným pieskom
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Pevné, minerálne podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Nanášajte materiál na úpravu štruktúry v jednom pracovnom kroku.

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

    Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček, špachtľa, nerezové hladítko a Airless postrekovač

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Striekance ihneď vyčistit vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 0.3 kg - 0.5 kg Total / m²
   • Cca 0,3 - 0,5 kg/m²

   • Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.