• Multi Fill [basic]
 • Multi Fill [basic]
  • Multi Fill [basic]
  • Multi Fill [basic]

  Č. výrobku 280805

  Multi Fill [basic]

  Plniaca a povrchová stierka

  Odtieň: sivý (grau) | 2808
  Odtieň: sivý (grau) | 2808
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 3,5 N/mm²
  Reakcia na oheň Trieda A1
  Pevnosť v tlaku 24 h: cca 3 N/mm²
  28 d: cca 10 N/mm²
  Veľkosť zrna < 0,2 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,0 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 1,5 - 1,92 l/5 kg
  Cca 6,0 - 7,5 l/20 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Stierková hmota na fasády, poškodené plochy a škáry minerálnych stavebných materiálov (tvárnice, betón, omietky) a stavebných dosiek
  • Fasády pod vodoodpudivými nátermi

  Vlastnosti

  • Rýchle tuhnutie
  • Paropriepustný
  • Dobrá priľnavosť
  • Dá sa vytiahnúť do stratena.
  • Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
  • Brúsiteľné
  • Možné farbiť
  • Odolný proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Nepoužívajte v trvale mokrých oblastiach.

    Nenatierajte silikátovou farbou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 1.0 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.