Č. výrobku 107230

  Primer Hydro S F

  Minerálna penetrácia so silne spevňujúcim účinkom

  LANG_VARIANTE
  1072 | Primer Hydro S F
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Výzor Bezfarebný
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Obsah pevných častíc Cca 27 %
  Hodnota pH Cca 11,5
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Štrukturálne spevnenie minerálnych stavebných materiálov pod nasledujúcimi vrstvami omietky

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Spevňujúci
  • Mineralizujúci podklad
  • Vodný roztok
  • Odolný proti alkáliám
  • Minerálny
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez škodlivých solí.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Pressure injection
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Pred použitím pretrepte.

    Materiál naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekaním.

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

    Nevytvárajte lesklé povrchy.

    Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzlínajúcu vlhkosť.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

   • Schnutie

    1 až 6 hodín v závislosti od množstva použitého materiálu, stavebného materiálu a okolitých podmienok.

    Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Pressure injection
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Nízkotlakový postrekovač, plyšové valčeky, plošné štetce

    Náradie po použití ihneď vyčistite vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Spevnenie povrchu: Cca 0,5 - 1,0 kg/m² v závislosti od podkladu
    Injektáž: Cca 30 - 50 kg/m³ muriva

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nie je vhodný na použitie na povrchoch, ktoré zostávajú viditeľné, napr. na odhalenom murive.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.