©

Obnova a oprava štuky

Dodnes individuálna ručná práca

Štukové prvky poskytujú fasádam mimoriadny vzhľad. Predstavujú ušľachtilé a tradičné umelecké remeslo. Štukou ozdobené fasády budov stvárňujú mnohé historické obrazy mesta. Pod štukou sa však nechápu iba opulentné plastické hry z obdobia baroka a rokoka, ale napr. aj jednoduché rímsy, okenné ostenia, lizény a podobne.

Pri výrobe štuky sa rozlišuje medzi tradičným vzhľadom ríms na mieste a štukovými profilmi a ornamentmi prefabrikovanými v závode. Pre oba spôsoby výroby má spoločnosť Remmers riešenia, ktoré najlepšie spĺňajú moderné požiadavky na spracovateľnosť, rýchlosť a trvácnosť.

Obnova a oprava štuku

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 022001

Prísada do malty na báze vodnej polymérnej disperzie

Č. výrobku 051225

Rýchlotuhnúca malta na povrchovú úpravu nových a starých štukových omietok s jemnou štruktúrou

Č. výrobku 056306

Rýchlotuhnúca vysprávková malta na báze románskeho cementu na opravné škárovanie a omietanie