Náter

Náterové systémy na omietku: vždy dokonalá ochrana klasického alebo moderného štýlu

Fasádne farby majú na stavbe okrem zafarbenia plniť aj ochrannú funkciu. Táto funkcia spočíva v tom, aby sa zabránilo vstupu vlhkosti, a tým aj škodlivých látok do stavby a aby sa zároveň v dostatočnej miere zachovala jej difúzna schopnosť. Tieto úlohy sa dajú realizovať s typmi farieb.

O klasickej kremičitanovej alebo minerálnej farbe, ako je Remmers Color SH (Silikatfarbe D), koluje mýtus kvalitného stvárnenia a nezničiteľnosti. Dôvodom je minerálne spojivo vodné sklo, ako aj početné aplikácie na skvelých stavebných pamiatkách, obzvlášť z obdobia ranej moderny.

Vynikajúca vlastnosť farieb na báze silikónovej živice, ako je Remmers Color LA (Siliconharzfarbe LA), spočíva v ich mikropórovitej štruktúre. To sa odzrkadľuje na ich charakteristických parametroch. Dosahuje sa koeficient difúzneho odporu približne 150. To zodpovedá hodnote sd, ktorá je značne nižšia ako 0,10 m a vďaka ktorej zodpovedá bežným jednozložkovým kremičitanovým farbám. Kapilárny príjem vody takýchto farieb je zároveň extrémne nízky. To znamená, že takéto farby takpovediac predstavujú „Gore-Texovú“ výbavu pre omietkovú fasádu. To, čo tvorí optimálne outdoorové odevy, je dokonalé aj pre fasádu. Rovnaké vlastnosti sú k dispozícii aj ako lazúrový systém: Remmers Color LA Fill Historic (Historic Schlämmlasur) a Color LA Historic (Historic Lasur).

Náter

Našlo sa 5 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 643805

Hĺbková penetrácia s hydrofobizačným a posilňujúcim účinkom

Č. výrobku 064205

Penetračný náter s hydrofóbnym účinkom

Č. výrobku 640005

"Pravý" silikónový povlak chránený proti plesniam a riasam

Č. výrobku 647105

Lazúrovacia, plniaca, " pravá" silikónová farba

Č. výrobku 647605

Lazúrovací "pravý" silikónový náter