• Rofalin Acrylic
 • Rofalin Acrylic
  • Rofalin Acrylic
  • Rofalin Acrylic

  Č. výrobku 234310

  Rofalin Acryl

  Farba na ochranu dreva a iných podkladov pred poveternostnými vplyvmi v interiéri aj exteriéri

  Odtieň: špeciálne odtiene* | 2343
  Odtieň: špeciálne odtiene* | 2343
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 1,15 - 1,24 g/cm³
  Zápach Mierny, typický
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita (20 °C) Cca 2.700 mPa s

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Pozinkované žľaby a plechy
  • Mnoho ďalších podkladov

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vysoko krycí
  • Neodlupuje sa
  • Odolný voči zásadám, vhodný i pre minerálne podklady
  • Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
  • S nízkym obsahom rozpúšťadiel, bez zápachu, šetrná k životnému prostrediu
  • Rýchloschnúci
  • Odolný voči oderu.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

    Drevený podklad:

    Zašednuté a zvetrané drevené povrchy zbrúste až na nosný podklad.

    Uvoľnené a popraskané hrče, ako aj otvorené miesta so živicou odstráňte a vyčistite pomocou vhodného prostriedku (napr. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Drevo v exteriéri, ktoré má byť chránené pred hnilobou, zamodraním a/alebo drevokazným hmyzom, predpripravte s vhodným ochranným prostriedkom na drevo*. (pozri systémové produkty) * Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte.

    Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

    Aby sa zabránilo prerazeniu farbiacich extraktívnych látok dreva pri použití tohto produktu v bielych alebo svetlých odtieňoch, urobte prednáter s Aqua AG-26-Allgrund.

    Aby sa zabránilo znečisteniu susediacich stavebných prvkov extraktívnymi látkami (napr. u výplní v hrazdení), ošetrite drevo zo všetkých strán.

    Všetky zvetrané karbolinové nátery pretierajte iba pomocou tmavých farebných odtieňov, vždy urobte skúšobný náter.

    Zinok (pozinkovaná oceľ):

    Zmáčanie čpavkom prevádzajte pomocou brúsneho padu. dodržujte technický list č.5.

    V prípade zvýšeného mechanického zaťaženia použite ako základný náter výrobok AG - 26.

    Minerálne podklady:

    Podklady pripravujte podľa predpisov pre oderu a počasiu odolné diperzné laky
    (DIN 53778).

    Staré cementovláknité povrchy dôkladne očistite od rias a machov, podklad dobre vysušte.

    Poškodené miesta na omietke opravte.

    Materiál pre úpravu starých olejových náterov vyskúšajte na skúšobnej ploche.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller
   • Materiál dobre premiešajte a naneste pomocou štetca alebo valčeka.

    Dodržujte časy sušenia medzi jednotlivými pracovnými krokmi.

    Pozri príklady použitia povrchovej úpravy závislej od podkladu

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 2-4 h
   • Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Pri bielych a svetlých farebných odtieňoch urobte 2 prednátery s Aqua AG-26-Allgrund.

    Až počas schnutia vznikne farebný odtieň zhodný s odtieňom vo vzorkovníku.

    Zabráňte kontaktu lak na lak napr. stohovaním

    Nepoužívajte na dreviny impregnované boritou soľou.

    Pri použití vo vnútorných priestoroch zaistite dostatočné vetranie.

   • Schnutie

    2-4 hodiny pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu
    Drevo v exteriéri po natretí chrániť min. 4 hodiny pred zrážkami (nebezpečenstvo vymývania)

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby vodou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Akrylový štetec, plošný štetec, penový valček

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 100 ml / m² per layer applied
   • Cca 80-100 ml/m² na jeden náter
    Pri predpríprave s Aqua AG-26-Allgrund (pri svetlých farebných odtieňoch): 1x100 ml/m2

    Pre prevedenie závislé od podkladu pozri príklady pužitia

  • Príklady použitia
   • Príklady použitiaImpregnáciaZákladná vrstva  
    MedzivrstvaVrchná vrstva
    Drevený podklad:

    N
    eopracované drevo, starý zvetraný drevený podklad, renovačné nátery na disperzných farbách, laky a ochranné lazúry na drevo


    Ak je to potrebné, tak s Aqua IG-15-Imprägniergund IT (len v exteriéri)

    Aqua AG-26- Allgrund
    alebo
    Rofalin Acryl
    Aqua AG-26- Allgrund alebo
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Zinok (pozinkovaná oceľ):

    Zinok, pozinkovaná oceľ a tvrdé PVC, renovačný náter na starý náter


    --
    Aqua AG-26-Allgrund
    (pri zvýšených nárokoch)
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Minerálne podklady:

    Vláknitý cement


    --
    1-2 x Primer F
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Pohľadový betón, bezpórovitý betón--
    Primer HRofalin Acryl zriedený s 10% vody
    Rofalin Acryl
    Staré omietky, v exteriéri

    (pieskové omietky, nosné omietky)


    --

    Pieskové a kriedované omietky s Primer F, nosné omietky s Primer H

    Rofalin Acryl zriedený s 10% vody
    Rofalin Acryl
    Nosné omietky, v interiéri

    (sádrové omietky, vápenné omietky, viditeľné murivo)
    --
    Rofalin Acryl zriedený s 10% vodou
    --
    Rofalin Acryl
    Renovačné nátery na nosných starých disperzných náteroch, syntetické omietky--
    --

    Rofalin Acryl zriedený s 10% vody


    Rofalin Acryl
    Sadrokartón --
    Primer Hydro F
    Rofalin Acryl
    Rofalin Acryl
    Tapety, vláknité materiály atď. --
    Rofalin Acryl
    --
    Rofalin Acryl

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.

    Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.