Č. výrobku 023601

  Tex 6,5/100

  Armovacia sieťka vyrobená zo sklotextilných vlákien

  Informácie o výrobku

  Veľkosť oka 6,5 x 6,5 mm
  Plošná hmotnosť 105 g/m²
  Pevnosť v ťahu reťazca 1400 N
  Pevnosť v ťahu tkaniva 1400 N

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Absorpcia pohybov v podklade
  • Interiérový tepelnoizolačný systém iQ-Therm
  • Systémy sanačných omietok

  Vlastnosti

  • Trvalo elastický
  • Odolný proti koreňom rastlín
  • Odolný proti alkáliám
  • Protišmyková úprava
  • Pevný v ťahu
  • Bez zmäkčovadiel
  • Spracovanie
   • Tkaninu vtlačte do náterovej hmoty po celej ploche.

    Oblasť prekrytia v pozdĺžnom a priečnom smere ≥ 10 cm.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte vo vzpriamenej polohe a v suchu v pôvodnom obale.

    Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

  • Spotreba
   • Total application rate approx. 1.1 m² / m²
   • 1,1 m²/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.