Č. výrobku 016501

  iQ-Therm 2.0 L15

  Podhľadová doska v systéme iQ-Therm 2.0

  Varianta
  Cca 1200 mm x 300 mm; hrúbka cca 15 mm
  Varianta
  0165 | iQ-Therm 2.0 L15

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda E podľa DIN EN 13501-1
  Trieda stavebných materiálov B2 horľavosť podľa DIN 4102-1
  Objemová hmostnosť > 30 kg/m²

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Zlepšenie tepelného odporu
  • Sanácie a prevencia vzniku plesní v budovách
  • Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
  • Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.
  • Vyrovnávanie vplyvu tepelného mostu v oblasti napojenia stropu a steny
  • Optické vyrovnávanie napojovacích hrán

  Vlastnosti

  • Vysoký stupeň tepelnej izolácie
  • Tepelná vodivosť ( menovitá hodnota) cca 0,027 W/(m•K)
  • Nízka montážna výška
  • Jednoduché spracovanie
  • Tepelne izolačný materiál podľa DIN 4108-10
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, rovný, čistý, suchý a bez látok znižujúcich priľnavosť.

    Odstráňte tapety a disperzné nátery.

   • Prípravné práce

    Navlhčite nasiakavé podklady.

    Natiahnuť iQ M universal ako záškrab na podklad.

    Na zadnú stranu podhľadovej dosky a podklad naneste zúbkovou stierkou iQ Fix systémom čerstvý do čerstvého.

    Podhľadovú dosku priložte a zatlačte na ňu, začínajte od spodného okraja.

    Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Na rezanie použite rezací nôž, izolačný nôž alebo ponornú pílu.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Jigsaw / Cutter
   • Odlamovací nôž

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free / close containers
   • V suchu a bez prístupu mrazu.

  • Spotreba
   • 2.8 panels / m²Icon panels/m²
   • Cca 2,8 dosky/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.