Č. výrobku 016401

  iQ-Therm 2.0 K 50

  Vnútorná izolačná doska v tvare klinu v systéme iQ-Therm 2.0

  Varianta
  Cca 1200 mm x 600 mm, hrúbka cca 50/10 mm
  Varianta
  0164 | iQ-Therm 2.0 K 50

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda E podľa DIN EN 13501-1
  Trieda stavebných materiálov B2 horľavosť podľa DIN 4102-1
  Objemová hmostnosť > 30 kg/m³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Zlepšenie tepelného odporu
  • Sanácie a prevencia vzniku plesní v budovách
  • Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
  • Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.
  • Vyrovnávanie vplyvu tepelného mostu v oblasti napojenia stropu a steny
  • Optické vyrovnávanie napojovacích hrán

  Vlastnosti

  • Vysoký stupeň tepelnej izolácie
  • Tepelná vodivosť ( menovitá hodnota) cca 0,027 W/(m•K)
  • Nízka montážna výška
  • Jednoduché spracovanie
  • Tepelne izolačný materiál podľa DIN 4108-10
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, rovný, čistý, suchý a bez látok znižujúcich priľnavosť.

   • Prípravné práce

    Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C
   • Jigsaw / Cutter
   • Podklad vopred navlhčite.

    Natiahnuť iQ M universal ako záškrab na podklad.

    Na zadnú stranu klinu a podklad naneste zubovou stierkou iQ M universal systémom čerstvý do čerstvého.

    Priložiť a pritlačiť dosku smerom odspodu.

    Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Zakresliť požadované rozmery na dosku.

    Krájajte pomocou rezacieho noža.

    Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

    Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).

    Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

    Dbať na celoplošné prilepenie.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Jigsaw / Cutter
   • Odlamovací nôž

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free / close containers
   • V suchu a bez prístupu mrazu.

  • Spotreba
   • 1.4 panels / m²
   • Cca 1,4 dosky/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.