Č. výrobku 016301

iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120

Kapilárne aktívne pásy z tuhej PUR peny pre vnútorné zateplenie s kapilárnym prenosom vody

UE sign iQ-Therm2.0

Informácie o výrobku

Tepelná vodivosť (λ 10 dry) Konštrukčné hodnoty Lambda (DE) pre hrúbku
d < 80 mm: 0,029 W/(mK)
80 mm ≤ d < 120 mm: 0,027 W/(mK)
d ≤120 mm: 0,026 W/(mK)
Difúzia vodnej pary 40 - 200
Tepelná vodivosť λ dry Menovité hodnoty Lambda (EÚ) pre hrúbku
d < 80 mm: 0,028 W/(mK)
80 mm ≤ d < 120 mm: 0,026 W/(mK)
d ≥ 120 mm: 0,025 W/(mK)
Konštrukčná hodnota tepelnej vodivosti Vždy o cca 0,003 W/(mK) vyššia (v inštalovanom stave)
Objemová hmostnosť > 30 kg/m³

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use on walls indoors and ceilings
 • Zlepšenie tepelného odporu
 • Sanácie a prevencia vzniku plesní v budovách
 • Vytvorenie minimálnej hygienickej tepelnej ochrany stavebných materiálov
 • Zlepšenie mikroklimatických podmienok v miestnosti vďaka zvýšenej teplote na povrchu stien.

Vlastnosti

 • Vo forme pásov
 • Vysoký stupeň tepelnej izolácie
 • Paropriepustný
 • Kapilárne aktívny v systéme
 • Konštrukčná hodnota lambda v inštalovanom stave je vždy o cca 0,003 W/(mK) vyššia
 • Trieda reakcie na oheň B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
 • Stavebný materiál triedy B1 nehorľavý podľa DIN 4102-1
 • Nízka montážna výška, voliteľne 30, 50, 80 a 120 mm
 • Jednoduché spracovanie
 • Tepelne izolačný materiál podľa DIN 4108-10
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť nosný, rovný, čistý, suchý a bez látok znižujúcich priľnavosť.

   Odstráňte tapety a disperzné nátery.

  • Prípravné práce

   Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C
  • Jigsaw / Cutter
  • Navlhčite nasiakavé podklady.

   Natiahnuť iQ M universal ako záškrab na podklad.

   Ako prvú vrstvu malty na okrajový izolačný pás a stenu naneste iQ Fix systémom čerstvý do čerstvého pomocou zubového hladidla.

   Umiestnite a zatlačte pásy iQ-Therm 2.0 do lepiaceho lôžka. Vnútornú izoláciu dokončite po jednotlivých pásoch. Na tento účel pripravte ložiskové spoje pomocou iQ-Fix. Škáry medzi pásmi nechajte voľné. Vyhnite sa krížovým spojom!

   Vyrovnať vyrovnávacou laťou.

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Na pásoch iQ-Therm 2.0 vyznačte požadovanú dĺžku. Pomocou rezacieho noža narežte na požadovanú veľkosť.

   Na prípravu podkladových škár použite lepiacu maltu iQ-Fix. Nelepte styčné škáry!

   Vyhnite sa krížovým spojom.

   Dbať na celoplošné prilepenie.

   Na rezanie použite rezací nôž, izolačný nôž alebo ponornú pílu.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Jigsaw / Cutter
  • Odlamovací nôž

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free / close containers
  • V suchu a bez prístupu mrazu.

 • Spotreba
  • Cca 0,85 pásu/bežný meter
   Cca 6,8 pásu/m²

 • Všeobecné upozornenia
  • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Likvidujte podľa platných predpisov.