• iQ-Lator

  Č. výrobku 025201

  iQ-Lator 2.0

  Softvér určený na posudzovanie stavebno-fyzikálnych vlastností jednorozmerných stenových a stropných konštrukcií

  Varianta
  0252 | iQ-Lator 2.0
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Posudzovanie viacvrstvových, jednorozmerných stenových alebo stropných konštrukcií podľa DIN 4108 s ohľadom na transport kvapalnej vody (rozšírenie v porovnaní s metódou Glaser)

  Vlastnosti

  • Spoľahlivé a vierohodné údaje o šírení vnútorného kondenzátu
  • Vyhodnocovanie a overovanie - najmä teplôt, tlakov pár a obsahu vlhkosti
  • Porovnávacie údaje týkajúce sa technických otázok z hľadiska vlhkosti a tepla