• iQ-Paint
 • iQ-Paint
  • iQ-Paint
  • iQ-Paint

  Č. výrobku 023805

  Color SL

  Silikátová farba na vnútorné steny, odolná proti umývaniu, bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

  Odtieň: špeciálne odtiene | 0238
  Odtieň: špeciálne odtiene | 0238
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,48 kg/l
  Viskozita Vhodný na spracovanie

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Nevýrazný matný
  Priepustnosť vodnej pary (µ) sd < 0,01 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Remmers vnútorné zatepľovacie a protiplesňové systémy
  • Minerálne podklady.

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Vysoko priepustný pre vodnú paru
  • Odolný proti plesniam vďaka alkalite
  • Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
  • Nízkoemisný
  • Trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300
  • Trieda krytia 2 pri 7 m² / l
  • Stupeň lesku: nevýrazne matný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

   • Prípravné práce

    Musia byť dodržané predpisy systému iQ-Therm.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikovať vždy v dvoch pracovných krokoch

    Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

    Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

    Prvý náter sa môže zriediť až 10 % vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček, Airless - postrekovač

   • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Cca 0,15 l/m²na jeden náter

   • Spotreba je závislá na nasiakavosti povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.