• Framework paste

  Č. výrobku 112130

  Schalpaste

  Roztierateľný separátor na betón

  LANG_VARIANTE
  1121 | Schalpaste
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 0,83 g/cm³
  Farba Belavý
  Bod vzplanutia > 60
  Konzistencia Pastózny

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Nenasiakavé debnenie
  • Pre použitie vo výrobe prefabrikátov

  Vlastnosti

  • Univerzálne použiteľný pre radu debnení
  • Veľmi dobrý separačný účinok, údržba debnenia a odolný proti poveternostným vplyvom
  • Roztierateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Vyčistite znečistené alebo voskované debnenie.

   • Prípravné práce

    Nové drevené debnenie je pred prvým použitím potrebné natrieť cementovou pastou, nasledujúci deň okefujte a ošetrite separátorom.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush 1x
   • Apply standing
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Pripravené na spracovanie priamo z vedra.

    Naneste tenkú vrstvu materiálu

    Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush 1x
   • Apply standing
   • Krátkovlasá metla, plochý štetec, gumová stierka, handrička

    Pracovné prístroje ihneď po použití očistite pomocou riedidla Verdünnung V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Nesavé debnenie: cca 1 l / 30 - 50 m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Pred aplikáciou náterov alebo stierky odstráňte všetky zbytky materiálu na povrchu betónu.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.