• Epoxy Top OS 11
 • Epoxy Top OS 11
  • Epoxy Top OS 11
  • Epoxy Top OS 11

  Č. výrobku 607625

  Epoxy Top OS 11

  Odtieň: Epoxy Top OS 11 | 6076

  Informácie o výrobku

  Zložka A

  Hustota (20 °C) 1.5 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3700 mPa s

  Zložka B

  Hustota (20 °C) 1.0 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 250 mPa s

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Vrchný pečatiaci náter v systémoch Remmers Deck OS 11a a Deck 11b

  Vlastnosti

  • Flexibilizovaný
  • Mechanicky zaťažiteľný
  • Chemicky odolný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Vhodným podkladom sú základné vrstvy v systéme Remmers Deck OS 10 EP pro System, celoplošne zasypané kremičitým pieskom.

  • Príprava
   • Mixing ratio comp. A 100 : comp. B 22
   • Mixing time 3 min
   • Kombinované balenie

    Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

    Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

    Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

    Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

    Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 20 min
   • Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • GR_B_2

    Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Príklady použitia
   • Krycí náter / top coat

    Materiál naniesť gumenou stierkou, následne ho rozotrieť do kríža vhodným valčekom na epoxidové hmoty.

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach ( 20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

    U tmavých a vysoko pigmentovaných odtieňov môže aj napriek starostlivému spracovaniu dochádzať ku tieňovaniu alebo môžu vznikať ľahké štruktúry na povrchu. Je to podmienené systémom a neohrozuje to spôsobilosť výrobku. Pri pochybách vykonať vopred skúšku na vzorovej ploche.

    Vhodný pre pojazd vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.

    Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

    Vplyvom UV žiarenia a povetrnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále.

    Pre systém Remmers Deck OS 10 EP pro dodržujte zodpovedajúce certifikát.

     

     

     

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste, príp. v brožúre "Epoxidové živice a životné prostredie" (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydanie, 2022).