Č. výrobku 619131

Epoxy Color Top

Pigmentovaný krycí náter alebo vrchný pečatiaci náter

Odtieň: silbergrau (cca RAL 7001) | 6191
Odtieň: silbergrau (cca RAL 7001) | 6191
Vyberte farbu

Informácie o výrobku

Zložka A

Hustota (20 °C) 1,66 g/cm³
Viskozita (25 °C) 4000 mPa s

Zložka B

Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
Viskozita (25 °C) 90 mPa s

Zmes

Hustota (20 °C) 1,51 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1050 mPa s

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • Vrchný pečatiaci náter v systémoch Remmers Deck OS 8 a Deck OS clasic
 • Vrchný pečatiaci náter v systémoch Remmers Deck OS 11a-II a OS 11b-II
 • Vrchný pečatiaci náter v systéme Remmers Deck OS 14 v súlade s pokynmi pre údržbu (smernica 2016)
 • Krycí náter /top coat pre presypávané podlahové stierky
 • Farebný náter pomocou valčeka

Vlastnosti

 • Vysoká bezpečnosť proti tvorbe karbamátu
 • Dobrá krycia schopnosť na presypávaných stierkach
 • Mechanicky zaťažiteľný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility náterov
 • Bez zmäkčovadiel, nonylfenolov a alkylfenolov
 • Po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

   Je nevyhnutné používať vhodné epoxidové penetrácie

   Vhodným podkladom sú epoxidové a polyuretánové základné vrstvy, celoplošne zasypané kremičitým pieskom.

   Pre systémy Remmers Deck OS viď požiadavky príslušných certifikátov.

 • Príprava
  • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
  • Mixing time 3 min
  • Kombinované balenie

   Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

   Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

   Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

   Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

   Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
  • Pot life 25 min
  • Podmienky pri spracovaní

   Teplota materiálu, podkladu a okolia: min. +10 ° C až do max. +25 ° C

  • Vytvrdzovanie je možné urýchliť pridaním urýchľovača ACC H. Návod na použitie na vyžiadanie!

   Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller
  • Gumová stierka, epoxidový valček, miešacie zariadenie

  • GR_B_2

   Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

   Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free
  • Shelf-life 12 months
  • V neotvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom trvanlivosť min. 12 mesiacov (zložka A) alebo min. 24 mesiacov (zložka B).

 • Spotreba
  • Viď príklady použitia

 • Príklady použitia
  • Krycí náter / top coat

   Materiál naniesť gumenou stierkou, následne ho rozotrieť do kríža vhodným valčekom na epoxidové hmoty.

   ca. 0,5 - 0,8 kg/m² Bindemittel (je nach Einstreuung)

  • Príklady použitia

   Materiál naneste na pripravený povrch a rozotrite vhodnými prostriedkami, napr. zubovým hladidlom alebo zubovou stierkou.

   Následne do kríža navalčekujte vhodným valčekom pre epoxidové živice.

   ca. 0,35 kg/m²

 • Všeobecné upozornenia
  • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach ( 20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

   Pre zníženie viskozity je možné v prípade potreby pridať až 2hm.% riedidla V 101. použitie iných riedidiel nedoporučujeme.

   Odtiene so slabou krycou schopnosťou, ako napr. žltá, červená alebo oranžová, pôsobia na základe skúsenosti priesvitne. Je potrebné tomu prispôsobiť odtieň podkladového náteru.

   Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

   U tmavých a vysoko pigmentovaných odtieňov môže aj napriek starostlivému spracovaniu dochádzať ku tieňovaniu alebo môžu vznikať ľahké štruktúry na povrchu. Je to podmienené systémom a neohrozuje to spôsobilosť výrobku. Pri pochybách vykonať vopred skúšku na vzorovej ploche.

   Vhodný pre pojazd vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.

   Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

   Vplyvom UV žiarenia a povetrnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále.

   V prípade systémov OS-8 zohľadniť požiadavky príslušných certifikákov.

   Musia byť dodržané požiadavky certifikátov príslušných systémov Remmers Deck OS 11.

   Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Iba pre profesionálne využitie!

   Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste, príp. v brožúre "Epoxidové živice a životné prostredie" (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydanie, 2022).