• Color PA Fill

  Č. výrobku 649013

  Color PA Fill

  Kremeňom plnená, vláknami vystužená medzivrstva na vyrovnávanie betónových povrchov

  Odtieň: biely (weiß) | 6490

  Informácie o výrobku

  Spojivo 100 % čistý akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,5 g/cm³
  Obsah pevných častíc 75 %
  Hodnota pH (20 °C) 8,5
  Pigment Oxid titaničitý, oxid železitý
  Viskozita Cca 6000 mPas
  Plnivá Minerálne plnivá

  V zreagovanom stave

  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,6 m
  Priepustnosť CO2
  (DIN EN 1062-6)
  sd > 50 m
  Koeficient nasiakavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Štruktúra povrchu Kremenná štruktúra
  Stupeň lesku (DIN EN 1062) Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Vypĺňanie pórov a dutín do veľkosti 1 mm
  • Vyplňovanie betónových povrchov a nosných disperzných náterov
  • Medzivrstva v systémoch OS 4 (OS-C) a OS 5a (OS-DII) podľa DIN EN 1540 / DIN V 18026
   Systém Remmers OS C / OS 4:
   Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color PA (Betonakryl)
   Systém Remmers OS-DII / OS 5a:
   Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color Flex (Elastoflex fasádna farba)

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Prekrytie trhlín do 0,3 mm (v nečinnosti)
  • Dobrá priľnavosť k betónu a nosným minerálnym náterom alebo náterom viazaných syntetickou živicou
  • Dá sa natierať štetcom, valčekovať, striekať a stierkovať.
  • Minerálmi plnený a vláknami vystužený
  • Uvedené v sozname BASt
  • Testovaný podľa DIN EN 1504-2
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez obsahu škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Pevné, minerálne podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Pri náteroch podľa náterových systémov OS 4 a OS 5a sa nevyžaduje penetračný náter.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikovať podľa vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Pri náteroch podľa náterových systémov OS 4 a OS 5a sa musia naniesť dve vrstvy.

    Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred použitím Airless - postrekovača vyberte filtre, aby ste zabránili upchatiu zariadenia.

    VA2_FB_5

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.

   • Riedenie

    Pri aplikácii striekaním sa materiál môže riediť s maximálne 2 % objemu vodou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Filling knife / Airless/airmix spraying
   • Štetec, plochý štetec, maliarsky valček, špachtľa, Airless -postrekovač

   • Pracovné zariadenia a prípadné znečistenie ihneď a v čerstvom stave vyčistiť vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 400 ml - 900 ml / m² per layer applied
   • V závislosti od stavu podkladu cca 400 - 900 ml/m² na jednu vrstvu náteru

   • Spotreba je závislá na nasiakavosti povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

    Pre systémy povrchovej ochrany OS 4 a OS 5a si pozrite príslušný protokol o skúške.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.