• Color Flex
 • Color Flex
  • Color Flex
  • Color Flex

  Č. výrobku 297613

  Color Flex

  Vysokoelastický fasádny náter

  Odtieň: biela (weiß) | 2976
  Odtieň: biela (weiß) | 2976
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojovací základ Akrylátový kopolymér vytvrdzujúci UV žiarením
  Hustota Cca 1,35 g/cm³
  Hodnota pH > 8,5
  Pigment Svetlostále pigmenty na báze oxidov odolné voči alkáliám
  Plnivá Minerálne plnivá

  V zreagovanom stave

  Odolný voči alkáliám Pri hodnotách do pH 14
  Stupeň lesku Hodvábne matný
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,9 m *
  Priepustnosť CO2
  (DIN EN 1062-6)
  sd ≥ 115 m *
  Koeficient nasiakavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,10 kg/(m² ∙ h0,5)
  Štruktúra povrchu Hladký
  Odolnosť proti poveternostným vplyvom Veľmi dobrá

  * Hodnoty sa vzťahujú na hrúbku suchej vrstvy cca 500 µ

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Fasádne a betonové povrchy
  • Systémy povrchovej ochrany betónových dielcov podľa DIN EN 1504 / DIN V 18026 podľa triedy OS 5a (OS-DII)
   Remmers OS-DII / OS 5a:
   Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)
   Remmers OS-DII / OS 5a:
   Color PA Fill (OS Concre-Fill) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)
  • Nosné, pevne priľnavé staré nátery na minerálnej báze alebo na báze umelých živíc
  • Popraskané povrchy fasád

  Vlastnosti

  • Vysoká schopnosť prekrytia trhlín
  • Spojivo vytvrdzované UV žiarením
  • Spomalenie karbonizácie sd CO₂ ≥ 115 m
  • Vysoko vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Paropriepustný
  • Veľmi dobrá krycia schopnosť
  • Uvedené v sozname BASt
  • Testovaný podľa DIN EN 1504-2
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosné, suché, čisté a bezprašné.

    Bez obsahu škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Pevné, minerálne podklady napenetrujte prípravkom Funcosil BI.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikujte podľa vlastností podkladu v 2 – 3 vrstvách.

    Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Štetec, plochý štetec, Airless striekacie zariadenie, plyšový valček

   • Pracovné zariadenia a prípadné znečistenie ihneď a v čerstvom stave vyčistiť vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 750 ml Total / m²
   • Približne 0,75 l/m² s použitím troch vrstiev náteru
    Výsledkom je celková hrúbka suchého filmu približne 500 µ.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Prevažne vápenaté podklady nie sú vhodné na aplikáciu strierky.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.