Č. výrobku 100825

  Betofix Fill

  PCC jemná stierka

  Odtieň: betónová sivá (betongrau) | 1008
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe 28 d: ≥ 7,0 N/mm²
  Pevnosť v tlaku 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 d ≥ 25 N/mm²
  28 d ≥ 30 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 15000 N/mm²
  Externé predpisy QDB a KIWA
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Kapilárna absorpcia vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zámesová voda Cca 14 % odpovedá 0,85 l/6 kg a 3,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Do interiéru a exteriéru
  • Pre vyrovnanie betónových povrchov
  • Pre opravy dutín v murive, prasklín (trhlín), pórov, vylomených a poškodených miest
  • Súčasť systému OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII)
  • Súčasť systému PCC / systém M3

  Vlastnosti

  • Vysoká počiatočná pevnosť
  • Dobrá vyhladzovacia vlastnosť a priľnavosť
  • Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
  • Dobre zpracovateľný
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Doba spracovania (+20°C): cca 60 Minút

     

    Hrúbka vrstvy

    Hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku 1 - 6 mm
    (v dutinách) vo výlomoch do 10 mm

     

    Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

     

    Strojové spracovanie

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

     

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Miešacie zariadenie, zubové hladidlo, murárska lyžica, hladidlo, špachtľa

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 1.75 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,75 kg/m²/mm hr. vrstvy alebo cca 1,75 kg/dm³

  • Príklady použitia
   • - Remmers OS-C / OS 4-Systém (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-Systém (Betofix Fill + Color Flex)

  • Všeobecné upozornenia
   • Odtrhová pevnosť musí byť > 1,5N/mm2

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.