• S-Protect M

  Č. výrobku 091901

  S-Protect M

  Protikorózna prísada pre Betofix RM/Betofix R2

  Informácie o výrobku

  Hustota Cca 1,03 g/cm³
  Obsah pevných častíc Cca 47 %
  Hodnota pH Cca 8
  Prietokový pohárik DIN 4 mm Cca 20 s

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Ochrana pred koróziou
  • Systémová zložka Betofix RM + Betofix R2

  Vlastnosti

  • S aktívnymi pigmentami
  • Vysoko vodoodpudivý
  • Odolný proti alkáliám
  • Certifikát podľa DIN EN 1504-7
  • Základná skúška v systéme Betofix RM podľa požiadavku RiLi-SIB
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Brush
   • Drying time: can be worked over after 30 minutes
   • Materiál naniesť v dvoch vrstvách, min.hrúbka vrstvy 1 mm

    Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

    Nasledujúce postupy prevádzať metodou "čerstvé do čerstvého"

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Miešacie zariadenie, štetec

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 3.2 kg mixture in total / m² steel surface
   • Pri dvojvrstvovej aplikácii približne 0,9 kg Rostschutz M na m² ocele a 2,3 kg materiálu

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.