Č. výrobku 109306

  Betofix R2

  Rýchlotuhnúca/opravná malta PCC (RM) na opravu betónových konštrukcií

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 5 N/mm²
  Pevnosť v tlaku 3 h: cca 5 N/mm²
  24 h: cca 9 N/mm²
  28 d: > 15 N/mm²
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Kapilárna absorpcia vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Konzistencia po namiešaní Stierkovateľná
  Zámesová voda Cca 1,1 l/6 kg
  Cca 4,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3
  • Sanácia betónu pri opravách, ktoré nie sú staticky významné.
  • Pre opravy dutín v murive, prasklín (trhlín), pórov, vylomených a poškodených miest

  Vlastnosti

  • Rýchlotuhnúci
  • Veľmi malé zmršťovanie
  • Dobre spracovateľný na podhľadoch.
  • Filcovateľný a pre nanášanie špachtľou
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Drying time: can be worked over after 20 minutes
   • Čas spracovania
    (+20 ° C): Cca 20 minút

     

    Hrúbka vrstvy

    Jedna vrstva 1 - 10 mm dvojitá vrstva <20 mm, spracovanie čerstvé do čerstvého
    v zálomoch <100 mm

     

    Ochrana proti korózii:

    Materiál naniesť v dvoch vrstvách, min.hrúbka vrstvy 1 mm

    Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

     

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešacie zariadenie, štetec, špachtľa, stierka, hladidlo, plstene hladidlo, škrabka

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.4 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.