• Betofix R4

  Č. výrobku 109625

  Betofix R4

  Vláknami vystužená PCC malta na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Koeficient migrácie chloridov po 28 dňoch 28 d = 1,27 • 10-12 m²/s
  90 d = 0,70 • 10-12 m²/s
  Pevnosť v tlaku 1 d: ≥ 20 N/mm²
  7 d ≥ 45 N/mm²
  28 d ≥ 50 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 25000 N/mm²
  Veľkosť zrna 2 mm
  Zámesová voda Cca 11 %, odpovedá 2,8l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
   - ZTV-W LB 219
  • Výrobok na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou.

  Vlastnosti

  • Vysoko odolný voči prenikaniu chloridov
  • Odolný proti síranom (sulfátom)
  • Vysoká odolnosť proti karbonatácii
  • Mrazuvzdorný a odolný proti mrazovým cyklom
  • Dobrá schopnosť zadržovať vodu
  • Veľmi malé zmršťovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Doba spracovania (+20°C): cca 60 Minút

     

    Hr. vrstvy v jednom pracovnom kroku 5-25 mm.
    Hr. vrstvy v dvoch pracovných krokoch <50 mm, aplikácia metódou "čerstvý do čerstvého".
    Hr. vrstvy v dutinách (zálomoch) <80 mm.

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

     

    Strojové spracovanie

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Miešanie je možné len strojovo!

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 2,0 kg/m²/mm hr. vrstvy alebo cca 2,0 kg/dm³

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.