• Betofix KHB

  Č. výrobku 108705

  Betofix KHB

  Minerálna ochrana pred koróziou a adhézny mostík

  LANG_VARIANTE
  1087 | grau
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Externé predpisy QDB a KIWA
  Veľkosť zrna ≤ 1,0 mm
  Súdržnosť odtrhom ≥ 2,0 N/mm²
  Sypná hmotnosť Cca 1,3 kg/l
  Zámesová voda Cca 1,0 - 1,1l/5kg
  ochrana pred koróziou 5,0-5,2 l/25 kg
  adhézny mostík 5,0-5,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Ochrana pred koróziou
  • Ochranný náter oceľovej výstuže pri jej nedostatočnom krytí < 10mm
  • Adhézny mostík na minerálných podkladoch
  • Súčasť systému PCC / systém M3

  Vlastnosti

  • S aktívnymi pigmentami
  • Zušľachtený plast
  • Vysoká pevnosť v ťahu
  • Uvedené v sozname BASt
  • Certifikát podľa DIN EN 1504-7
  • Odolný proti síranom (sulfátom)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Ochrana pred koróziou

    Materiál naniesť v dvoch vrstvách, min.hrúbka vrstvy 1 mm

    Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

     

    Adhézny mostík

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

    Následné práce vykonávajte čerstvé do čerstvého počas doby spracovania.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Miešacie zariadenie, štetec

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. Approx. 1.8 kg / m² per layer applied
   • Cca 1,8 kg/m2 na jeden náter

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Betofix R4-PCC - opravné sanačné systémy nevyžadujú adhézny mostík (systém pre stavby: viď preukázané skúšky).

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.