Č. výrobku 578125

  Betofix SPCC TS

  Vláknami vyztužená SPCC (SRM) malta pre opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

  Odtieň: sivá (grau) | 5781

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) ≥ 8 N/mm²
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) ≥ 45 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti 27 kN/mm²
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 2,1 g/cm³
  Veľkosť zrna 2 mm
  Kapilárna absorpcia vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Hodnota pH > 12 (10% roztok)
  Úbytok po 28 dňoch < 0,8 ‰

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Výrobok na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou.
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
   - ZTV-W LB 219
  • Opravná malta na zapustenie anód na katodickú ochranu proti korózii
  • suchý postrek

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnosť proti karbonatácii
  • Nízka priepustnosť vody
  • Veľmi malé zmršťovanie
  • Dobre spracovateľný na podhľadoch.
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Spraying
   • Hrúbka vrstiev:
    Vertikálne: Jedna vrstva 8 - 25 mm
    Horizontálne nad hlavou: Jedna vrstva 8 - 20 mm
    Viac vrstiev 16 - 60 mm
    Čiastočne vo výlomoch do 100 mm

     

    Čakacia doba
    Cca 120 minút pri 5 °C
    Cca 45 minút pri 23 °C
    Cca 30 minút pri 30 °C

     

    Pre optimálne výsledky rozstreku (malý odraz, vysoká kompresia) je potrebné pracovať s vzdialenosťou trysky asi 1 meter a uhlom 90° .

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

     

    Strojové spracovanie

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Spracovanie je možné len strojovo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Positive mixer / Mixing silo
   • Spraying
   • Miešadlo
    Rotorové stroje, napr. WM 14 od spoločnosti Mader, sú vhodné na pneumatickú dopravu v procese suchého striekania. Je potrebné dodržiavať špecifikácie výrobcu stroja týkajúce sa prívodu vzduchu, vody a elektrickej energie. Výkon kompresora min. 5 m³/min, priemer dýzy 18 mm, priemer hadice 38 mm, dĺžka hadice min. 40 m až 180 m, potrebné posilňovacie čerpadlo, konštantný tlak vody > 5 barov.

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Zaschnuté zbytky hmoty je možné odstrániť len mechanicky.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • V neotvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom. Trvanlivosť 9 mesiacov.

  • Spotreba
   • 2.1 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 2,1 kg/m²/mm hrúbky vrstvy alebo 2,1 kg/dm³.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.