Č. výrobku 110725

  Betofix R3 SR

  Vláknami vystužená malta PCC/SPCC (RM/SRM) na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou

  Varianta
  1107 | sivá (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe Cca 7,0 N/mm²
  Pevnosť v tlaku 1 d = cca 7 N/mm²
  7 d = cca 25 N/mm²
  28 d = cca 30 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 15000 N/mm²
  Externé predpisy QDB
  Veľkosť zrna 2 mm
  Kapilárna absorpcia vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zámesová voda Cca 11,2 % zodpovedá približne 2,8 l/25 kg
  Úbytok po 28 dňoch ≤ 0,60 mm/m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Metóda mokrého striekania
  • Výrobok na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou.
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3
   - DIN 19573
  • Opravná a náterová malta pre oblasť odpadových vôd podľa DIN 19573

  Vlastnosti

  • Odolný proti síranom (sulfátom)
  • Nízky obsah zásad (SR/NA)
  • Veľmi malé zmršťovanie
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Dobre spracovateľný na podhľadoch.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

     

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Doba spracovania (+20°C): cca 60 Minút

     

    Hrúbky vrstiev

    Hrúbka jednej vrstvy 5 - 20 mm.

    Hrúbka vrstvy v dvoch pracovných krokoch < 40 mm, aplikácia metódou "čerstvé do čerstvého".

    Hr.. vrstvy v dutinách (výlomoch) < 70 mm

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Miešanie je možné len strojovo!

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 2,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy alebo cca 2,0 kg/dm³

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.