Č. výrobku 577915

  Betofix KHB EM

  Minerálna ochrana pred koróziou a adhézny mostík

  Odtieň: grau | 5779
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hodnota pH > 12
  Sypná hmotnosť 1,193 g/cm³
  Čas spracovateľnosti Cca 360 min. pri 5 °C
  Cca 90 min. pri 30 °C
  Zámesová voda Cca 3,75 l/15 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Ochrana pred koróziou a adhézny mostík v jednom produkte

  Vlastnosti

  • Zušľachtený plast
  • Certifikát podľa DIN EN 1504-7
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush / Broom / Squeegee
   • Ochrana pred koróziou

    Materiál naniesť v dvoch vrstvách, min.hrúbka vrstvy 1 mm

    Čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

     

    Adhézny mostík

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

    Následné práce vykonávajte čerstvé do čerstvého počas doby spracovania.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush / Broom / Squeegee
   • Miešadlo, murárska štetka, metla, gumová škrabka

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • Suché, neotvorené originálne balenie, 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. Approx. 1.5 kg / m² per layer applied
   • Cca 1,5 kg/m² na jednu vrstvu

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.