Č. výrobku 109425

  Betofix R4 EM rapid

  Mimoriadne pevná rýchla PCC malta

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe 28 d: ≥ 6,0 N/mm²
  Reakcia na oheň Trieda A1fl
  Pevnosť v tlaku Teplota v miestnosti 20 °C:
  6 h: ≥ 15 N/mm²
  24 h: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 40 N/mm²
  Teplota v miestnosti 5 °C:
  24 h: ≥ 30 N/mm²
  28 d: ≥ 40 N/mm²
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 2,1 kg/dm³
  Veľkosť zrna 5 mm
  Zámesová voda Cca 8 % odpovedá 2,0 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors indoors and outdoors
  • Oprava povrchovo drsných betónových dielov, v horizontálnej alebo mierne naklonenej polohe
  • Plávajúce a spojené potery a potery na separačnej vrstve
  • Vykurované potery
  • Podklad pre nátery a povlaky z reakčných živíc
  • Nosná vrstva pod podlahy Remmers Crete
  • Do interiéru a exteriéru

  Vlastnosti

  • Veľmi vysoká mechanická odolnosť
  • Rýchlotuhnúci
  • Nízky sklon k zmršťovaniu
  • Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
  • Strojové spracovanie
  • Poter podľa DIN EN 13813: CT - C40 - F6 - A7 - B1.5
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Odtrhová pevnosť povrchu podkladu musí činiť v priemere 1,5 N/mm² (minimálna hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku musí vykazovať min. 25 N/mm².

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Smoothing trowel
   • Čas spracovania::
    (+20 °C): Približne 30 minút

     

    Hrúbka vrstvy

    Hrúbka jednej vrstvy <80 mm

    Hrúbka vrstvy v dutinách až 100 mm.

    U pripojených poterov zapracujte produkt do ešte čerstvého adhézneho mostíka

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

     

    Strojové spracovanie

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

     

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Smoothing trowel
   • Miešacie náradie, lyžica, hliníková lišta, hladidlo, stierka

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 2,0 kg / m² / mm hrúbky vrstvy alebo cca 2,0 kg / dm³

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.