• Opaque Coating 3in1
  • Opaque Coating 3in1

  Č. výrobku 270901

  Venti - Lak 3v1

  Krycí pigmentovaný alkydový lak na báze rozpúšťadiel ako základný náter, medzivrstva a vrchný náter

  Odtieň: špeciálne odtiene* | 2709
  Odtieň: špeciálne odtiene* | 2709
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Kombinácia alkydu a živice
  Hustota (20 °C) 1,20 ± 0,05 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Hodvábny lesk

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For use outdoors
  • Drevo v exteriéri
  • Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
  • Vrchný náter bez biocídov na impregnovanom dreve: napr. na záhradný nábytok
  • Môžete ho použiť aj ako renovačný náter

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Vysoký podiel pevných čiastočiek (High-Solid) pre vyššiu kryciu schopnosť
  • Nelepivý (podľa smernice HO.03)
  • Bez aromátov
  • Jednoduché spracovanie
  • Dobré krycie schopnosti u hrán
  • Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
  • Izolačný účinok proti extraktívnym látkam dreva
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

    Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

    Zašednuté a zvetrané drevené povrchy zbrúste až na nosný podklad.

    Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

    Drevo v exteriéri, ktoré je potrebné chrániť pred hnilobou a zamodraním, vopred ošetrite vhodným prostriedkom na ochranu dreva (*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Natierajte alebo nanášajte valčekom.

    Po preschnutí aplikujte ďalšie nátery.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu s podkladom, priľnavosť a izolačný účinok.

    Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

    Na ochranu pred vlhkosťou by mali byť čelné a rezné povrchy ošetrené Ochranným náterom priečnych rezov

    Alkydovo živicové systémy vytvárajú na plochách, na ktoré nedopadá denné svetlo, napr. vnútorné strany okien a vonkajších dverí, hlavne v drážkach, viacej či menej silne výrazné tmavé zažltnutie.

    Brilantné, intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, oranžová, červená atd. môžu z dôvodu použitých pigmentov, vykazovať prirodzene nižšiu kryciu schopnosť.
    Preto odporúčame, u týchto farebných odtieňov, použiť eventuálne podobný, lepšie krycí odtieň alebo urobiť ďalší náter v požadovanom farebnom odtieni.

    V prípade spracovania v dielni alebo uzatvorených priestoroch zaistite dobrú cirkuláciu vzduchu a prívod čerstvého vzduchu.

    Počas nanášania/sušenia chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a vytvorením rosy na povrchu.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: cca 4 hodiny
    Suchý na dotyk: cca 6-8 hodín
    Pretierateľný: cca 12 hodín

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

    Dlhšia doba schnutia môže zlepšiť izolačné vlastnosti.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec alebo valček, mohérový valček, penový valček

   • Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 50 ml - 70 ml / m² per layer applied
   • Cca 50 - 70 ml/m² na jednu vrstvu

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

     

    Výsledný lesk dosiahnete až po cca 2-3 týždňoch po spracovaní. V závislosti od farebného odtieňa môžu vzniknúť mierne odchýlky v stupni lesku.

    V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva.

    Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.