Č. výrobku 4600259601

  TOP Terasový olej

  Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel pre terasy a záhradný nábytok z dreva

  Odtieň: hrdzavá hnedá RC-860 | 2596
  Odtieň: hrdzavá hnedá RC-860 | 2596
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Ľanový olej
  Hustota (20 °C) 0,85 g/cm³
  Zápach Typický
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • Drevo v interiéri a exteriéri
  • Vhodný pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
  • Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách - (záhradný) nábytok a drevené terasy
  • Napr. tík, bangkirai, massaranduba, iroko, dub, smrekovec a douglaska
  • Termodrevo
  • Na WPC, bambusové a resysta podlahy odporúčame Ošetrujúci olej na WPC

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Odpudzuje vodu
  • Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
  • Chráni drevo pred vysušením
  • Pigmentované varianty chránia pred zašednutím
  • Žiarivé farebné odtiene
  • Intenzívne odtiene pre jednotný farebný vzhľad
  • Jednoduché spracovanie
  • Následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

   • Prípravné práce

    Aby ste predišli zbytočne dlhému schnutiu u drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok, je potrebné drevo pred prvou aplikáciou vystaviť na niekoľko týždňov poveternosti alebo ho vyčistiť pomocou prostriedku Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Nečistoty, mastnotu a staré nátery vytvárajúce jemný film bez zbytku očistite napr. pomocou Odstraňovača náterov dreva (Holz-Tiefenreiniger).

    Zosivené drevo očistite pomocou čistiaceho prostriedku Odstraňovač sivosti dreva (Holz-Entgrauer).

    Riasy odstráňte pomocou prípravku na odstránenie rias a machov. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

    Drevo v exteriéri, ktoré je potrebné chrániť pred hnilobou a zamodraním, vopred ošetrite vhodným prostriedkom na ochranu dreva (*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášajte natieraním.

    Ak je to možné, nanášajte prvý náter zo všetkých strán (pri terasových doskách).

    Materiál nanášajte pomocou lazúrovacieho štetca, plochého štetca alebo bavlnenej handričky v smere vlákien.

    Nevsiaknutú náterovú hmotu odstráňte pomocou suchého štetca alebo handričky po max. 30 minútach.

    Po uschnutí (cca 12 hodín) naneste 2. vrstvu.

    Súvislé povrchy spracovávajte len materiálom s rovnakým číslom šarže (materiál z rôznych šarží vopred premiešajte), inak sa môžu vyskytnúť malé rozdiely vo farbe, lesku a štruktúre.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 12 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    U drevín bohatých na extraktívne látky, akými sú napr. dub, červený céder, afzélia, redwood atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu látok rozpustných vo vode z dreva, a to môže viesť k zafarbeniu svetlého muriva alebo omietky.

    Farblos (bezfarebný) nechráni pred UV žiarením (zosivením) a preto je určený iba pre drevené dielce, ktoré nie sú vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov (drevo, ktoré je chránené pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom). Pokiaľ chcete využiť bezfarebný náter vo vonkajšom prostredí nechráneným pred poveternostnými vplyvmi, tak je nutný náter v niekoľkých vrstvách a pravidelná údržba.

    Vzhľadom na odlišné krycie vlastnosti bielych a pastelových odtieňov lazúr sa optický vzhľad môže líšiť v závislosti od podkladu. Je potrebné vopred skontrolovať, či môže dôjsť k zafarbeniu lazúry vplyvom extraktívnych látok v dreve.

    Vzhľadom na nízku UV ochranu týchto farebných odtieňov je potrebné počítať s kratšími intervalmi údržby.

    S cieľom zohľadniť a špecifikovať tieto okolnosti by sa mala vopred vytvoriť skúšobná plocha, aby sa zaistilo, že náter spĺňa očakávané požiadavky.

    Vo vonkajšom prostredí je nutné urobiť min. jedenkrát za rok ochranný náter.

    Farebné odtiene sú prispôsobené pre jednotlivé druhy drevín, ale môžete ich bez problémov aplikovať aj na iné druhy dreva. Farebný odtieň sa bude v takom prípade odlišovať od odtieňa vo vzorkovníku.

    Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

    Čelné a rezné plochy je potrebné následne ošetriť pred pôsobením vlhkosti dvomi nátermi produktu Ochranný náter priečnych rezov (extra).

     

    Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046).
    Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: cca 4 hodiny
    Pretierateľný: cca 12 hodín

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Pripravený na použitie

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Lazúrovací štetec, plochý štetec, bavlnená handrička bez žmolkov

   • Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 60 months
   • V uzatvorenom originálnom obale, v suchu, chlade a chránené pred mrazom, minimálne 5 rokov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 60 ml - 80 ml / m² per layer applied
   • V závislosti od savosti dreva 60 - 80 ml/m² na jeden náter

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

     

    V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej priľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej priľnavosti. Týmto by sme mali docieliť dlhší interval prípadnej údržby.

    Terasové plochy v oblasti bazénov môžu vykazovať z dôvodu zvýšeného vystaveniu chlóru, čistiacim prostriedkom a a intenzívnej vlhkosti, zníženú priľnavosť a zvetranie náteru. Tu treba počítať s kratšími intervalmi ošetrovania a renovácie.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.