• PUR HL-211/90 High Gloss Finish
 • PUR HL-211/90 High Gloss Finish
  • PUR HL-211/90 High Gloss Finish
  • PUR HL-211/90 High Gloss Finish

  Č. výrobku 196105

  PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Svetlostály, dvojzložkový vrchný lak pre nehorľavé vysokolesklé nátery

  Odtieň: vysoký lesk | 1961
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,99 g/cm³
  Zápach Typický pre daný druh
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 22

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Vrchný náter
  • Masívne a dyhované drevo
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Kuchynský & kúpeľňový nábytok
  • Obchody a veľtržné stavby
  • Vrchný náter na farebné laky (odolnosť v prsteňovom teste/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Rýchle schnutie
  • Po vytvrdnutí je možné ho vyleštiť
  • Svetlostály
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s2,d0 na vhodných podkladoch
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Podklad vopred ošetrite vhodným systémovým prostriedkom.

    Medzibrúsenie: P 400 - P 800

    Nanášanie náteru musí nasledovať bezprostredne po brúsení.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Striekanie

    Pištoľ s pohárikom: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašovania: 2 - 3 bar.

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Podľa potreby postup po vyschnutí a medzibrúsení (P 320 - 600) zopakujte.

    Možnosť lakovania mokré do mokrého

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 1 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Podľa potreby

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless, Airmix systemy, nádobková pištoľ

   • Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 120 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 120 - 150 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

    Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.