• PUR HCL-248/90 High Gloss Colour Varnish

  Č. výrobku 513805

  PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

  Dvojzložkový vrchný lak vo vysokom lesku s vynikajúcou plnivosťou a skorou leštiteľnosťou

  Varianta
  PUR HCL-248/90 vysoký lesk
  Odtieň: špeciálne farebné odtiene | 5138
  Odtieň: špeciálne farebné odtiene | 5138
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,00 - 1,40 g/cm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Drevené podklady
  • Ideálny na plochy, ktoré boli predtým ošetrené pomocou Remmers PUR plničov
  • Vrchný náter

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Neobmedzená odolnosť v prsteňovom teste
  • Dobrá brúsiteľnosť a leštiteľnosť
  • Vysoká plnivosť
  • Vysoká krycia schopnosť
  • Vhodné pre interiérové vybavenie lodí (IMO)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Povrch eventuálne zmyte pomocou V-890.

    Môžete nanášať aj priamo na vybrúsenú základovú fóliu.

    Nanášanie náteru musí nasledovať bezprostredne po brúsení.

    Na izolované MDF dosky a masívne drevo je potrebné vopred aplikovať Remmers PUR plniče.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Striekanie: Airless & Airmix

    Pištoľ s pohárikom: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašovania: 2 - 3 bar.

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 16 h
   • Izokyanáty reagujú na vlhkosť vzduchu, balenia tužidla preto vždy vzduchotesne uzavrite.

    Metalické efekty a fluorescenčné farebné odtiene (v závislosti od pigmentácie, resp. trvalej svetlostálosti) môžu mať za určitých okolností vyplývajúcich zo špeciálnych pigmentov za následok redukciu stupňa lesku.
    V tomto prípade preto odporúčame dodatočné leštenie vo vysokom lesku alebo prelakovanie pomocou PUR HL-211/90.
    Keďže ide o mimoriadnu aplikáciu, pred použitím sa, prosím, obráťte na technický servis Remmers .

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Zrieďte s V-893 alebo V-897 (10 - 30 %).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 120 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • Ca. 120 - 150 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrujúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

    Pre aplikácie podľa smernice o lodnom vybavení platí maximálna mokrá aplikačná dávka 150 g/m².

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.