• PUR FG-201 Filling Primer
 • PUR FG-201 Filling Primer
  • PUR FG-201 Filling Primer
  • PUR FG-201 Filling Primer

  Č. výrobku 195005

  PUR FG-201-Füllgrund

  Svetlostály, dvojzložkový plnič na polouzatvorené až zatvorené póry

  Odtieň: bezfarebný | 1950
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,95 g/cm³
  Zápach Typický pre tento druh
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 27

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Masívne a dyhované drevo
  • Bielené dreviny
  • Drevené podklady
  • Vysokohodnotný nábytok
  • Kuchynský & kúpeľňový nábytok

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Veľmi rýchlo schne
  • Dobrá brúsiteľnosť
  • Dobrá plnivosť na ploche
  • Svetlostály
  • Bez aromátov
  • Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s2,d0 na vhodných podkladoch
  • Vhodné pre interiérové vybavenie lodí (IMO)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

   • Prípravné práce

    Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.

    Odstráňte smolníky.

    Ihličnaté dreviny: Brúsenie P 80 - 120

    Všetky ostatné podklady: Brúsenie P 180 - 320

    Aplikácia náteru musí nasledovať bezprostredne po brúsení.

    Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Striekanie

    Nádobková pištoľ: tryska: 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 2 - 3 bar

    Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

    Po vysušení a eventuálnom medzibrúsení (P 240 - 320) aplikujte ďalší krok.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 1.5 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Časový úsek, kedy je možné produkt prelakovať bez medzibrúsenia, sa orientuje podľa údaja "ďalej spracovateľný" (čas schnutia). Po prekročení tohto časového úseku je potrebné plochu bezprostredne pred ďalšími pracovnými krokmi prebrúsiť a zbaviť prachu.

   • Schnutie

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    V prípade potreby

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom

    Pracovné nástroje vyčistite pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru

  • Všeobecné upozornenia
   • V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.

    Pri aplikáciách podľa smernice o lodnom vybavení platí maximálna mokrá aplikačná dávka 3 x 120 g/m².

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.