• Stair & Parquet Varnish
  • Stair & Parquet Varnish

  Č. výrobku 4600239005

  Podlahový lak PREMIUM

  Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok

  Odtieň: hodvábne lesklý | 2390
  Odtieň: hodvábne lesklý | 2390
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Akrylátové disperzie /PU-disperzie
  Hustota Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Mierny
  Stupeň lesku Hodvábny lesk, hodvábny mat

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • for stairs
  • for wood floors
  • for interior doors
  • for furniture
  • Drevo v interiéri
  • Nábytok a interiérové dvere
  • Palubovky, parkety a schody
  • OSB dosky a korkové podlahy
  • Obklady stien a stropov

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Na vodnej báze
  • Dobré spracovateľské vlastnosti
  • Dobrá rozlievateľnosť
  • Odolný voči oderom a poškrabaniu
  • Odolný proti chemikáliám:DIN 68861, 1C
  • Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.

    Vlhkosť dreva: 8-12%

    Predbrus s P150 – 180.

   • Prípravné práce

    Nečistoty, mastnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.

    Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.

    Mastné drevá a drevá obsahujúce živicu umyte pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

  • Spracovanie
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Natierajte alebo nanášajte valčekom.

    Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.

    Vyhnite sa prebrúseniu.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

    Pri vysokej záťaži materiálu je nutné naniesť najmenej 3 vrstvy.

    Nenalievajte priamo na podklad, inak sa môžu vytvoriť fľaky.

    Nenatierajte viac než 2 vrstvy vrámci jedného dňa.

   • Schnutie

    Suchý proti prachu: asi po 1 hodine
    Suchý na dotyk: asi po 2 hodinách
    Pretierateľný: asi po 4 hodinách
    Plne zaťažiteľný: po 7 dňoch

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Pri práci a počas schnutia zaistite dobré odvetranie.

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Pripravený k spracovaniu.
    Pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozlievateľnosti pridať asi 5 % vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Akrylový štetec
    Valček na laky na vodnej báze (s krátkym vlasom alebo flokové valčeky)

   • Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
   • 100-120 ml/m² na jeden náter

  • Všeobecné upozornenia
   • DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

    Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

    Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly alebo mopu.

    V prípade potreby utrite vlhkou handričkou raz týždenne bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o lakované podlahy

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.