Č. výrobku 4600208701

  Ošetrujúci olej na WPC

  Na báze rozpúšťadiel, pre terasy, ploty a iné stavebné diely z WPC, resysty a bambusu

  Odtieň: bezfarebný | 2087
  Odtieň: bezfarebný | 2087
  Vyberte farbu

  Informácie o výrobku

  Spojivo Alkydová živica
  Hustota Cca 0,80 g/cm³
  Zápach Po rozpúšťadlách

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • Do interiéru a exteriéru
  • Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
  • Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
  • Terasy, ploty, záhradný nábytok a ostatné stavebné diely
  • Drevo-plastové kompozity
  • WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta a bambus

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Odpudzuje vodu
  • Odpudzuje olej, mastnotu a nečistoty
  • Jednoduché spracovanie
  • Farblos (bezfarebný): k oživeniu farebného náteru
  • Hnedá & sivá: k dlouhodobému zintenzívneniu pôvodného farebného odtieňa
  • Následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Materiál k ošetreniu už zvetraných povrchov.

    Podklad musí byť čistý, suchý a bez prachu, špiny, mastnoty a voskov.

   • Prípravné práce

    V prípade potreby ošetrite WPC pomocou prípravku Odstraňovač náterov dreva.

    Riasy odstráňte pomocou prípravku na odstránenie rias a machov. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

    Bambus očistite pomocou výrobku BFA koncentrát. (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!)

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Stir before use
   • Brush
   • Nanášajte natieraním.

    Materiál dôkladne premiešajte.

    Materiál nanášajte pomocou lazúrovacieho štetca, plochého štetca alebo handričky (bavlnenej).

    Nevsiaknutú náterovú hmotu odstráňte pomocou suchého štetca alebo handričky po max. 30 minútach.

    Po 4-6 hodinách skontrolujte povrch a podľa výsledku naneste druhú vrstvu.

    Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Drying time: can be worked over after 4-6 h
   • Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.

    V priebehu niekoľkých mesiacov bude Ošetrujúci olej na WPC poveternostnými vplyvmi odbúraný. Následnú udržiavaciu ochranu môžete urobiť pomocou Ošetrujúceho oleja na WPC bez brúsenia.

    Vo vonkajšom prostredí je nutné urobiť min. jedenkrát za rok ochranný náter.

     

    Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046)

    Nesmie sa používať na jednom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami, špinavý textil ( napr. handričky na vytieranie, pracovný odev, zberné nádoby prachu) skladujte v protipožiarnych nádobách a požiarne bezpečne (pod vodou) zlikvidujte.

   • Schnutie

    Pretierateľný: po cca 4 - 6 hodinách

    Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

   • Riedenie

    Pripravený k aplikácii

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush
   • Lazúrovací štetec, plochý štetec, bavlnená handrička

   • Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 60 months
   • V uzatvorenom originálnom obale, v suchu, chlade a chránené pred mrazom, minimálne 5 rokov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 50 g / m² per layer applied
   • V závislosti od nasiakavosti podkladu cca 50 ml/m² na jeden náter

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.